Requeriments d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixin els requisits següents:

 

  • Tenir el títol de batxillerat (LOE o LOGSE)
  • Tenir el títol de tècnic superior o especialista
  • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el de preuniversitari
  • Haver superat el segon curs d’una modalitat de batxillerat experimental
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una equivalent

Les persones que no compleixin cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-se cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova, o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al que desitgin accedir

Gráfico

Sessions informatives

Podeu sol·licitar hora d’entrevista a la secretaria d’EFPA al telèfon 93 727 48 19 o via mail a info@efpa.cat

icono mail

 Accepto les condicions legals*

segueix-nos

Icons facebook i twitter

Facebook twitter