Assistència a Direcció

Tècnic en Prospecció de mercats*

Tècnic Superior capacitat per organitzar, gestionar, elaborar i transmetre la informació procedent o amb destinació als òrgans executius, professionals i de gestió en llengua pròpia i/o estrangera, i, també, representar l’empresa i fomentar la cooperació i qualitat de les relacions internes i externes, segons els objectius marcats i les normes internes establertes.
Estaràs capacitat per gestionar les comunicacions internes i externes, tant orals com escrites, en la llengua pròpia i/o estrangera; organitzar, supervisar i realitzar treballs de secretariat; organitzar, mantenir i controlar l’arxiu en suport convencional i informàtic; elaborar i presentar documents de treball, integrant dades , textos i gràfics.

Un assistent a la direcció guanya interès per les direccions de les empreses quan, a més de poder atendre les tasques normals tipificades en el títol de FP, és capaç d’assistir la gestió comercial fent prospecció de nous nínxols possibles de mercat i ajudant a optimitzar la gestió dels clients potencials

*Títol propi EFPA acreditat per l’ESDi

Pla d’Estudis
 • Comunicació i atenció al client
 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • Procés integral de l’activitat comercial
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • Ofimàtica i procés de la informació
 • Anglès
 • Segona llengua estrangera
 • Protocol empresarial
 • Organització d’esdeveniments empresarials
 • Gestió avançada de la informació
 • Formació i orientació laboral
 • Projecte d’assistència a la direcció
 • Formació en centres de treball
Accés a l’àmbit laboral
 • Assistent a la Direcció
 • Assistent personal
 • Secretari/a de Direcció
 • Assistent en despatxos i oficines
 • Assistent jurídic
 • Assistent en departaments de recursos humans
 • Administratiu en administracions i organismes públics
On treballaràs?

En qualsevol empresa, indústria o oficina d’organismes públics on la direcció general o la direcció d’un departament requereixi l’assistència d’un professional en la gestió de la informació i la documentació i la coordinació i supervisió del treballs de secretariat.

 

Qualsevol empresa necessita optimitzar les seves tasques comercials  valorant adequadament les capacitats de compra dels clients potencials de productes i serveis i descobrint nous possibles nínxols de mercat on les forces de vendes puguin aplicar-se.

Durada

2000h en dos cursos acadèmics, dividides en:
– 1650h de formació al centre educatiu
– 350h de formació al centre de treball

Horari

Tardes de 15:00h a 20:00h


també et pot interessar

CFGS en Administració i Finances

Tècnic Superior capacitat per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada

més informació

contacta amb nosaltres

Si estàs interessat en algun dels nostres cursos o tens alguna consulta no dubtis en escriure’ns.
icono mail

14 + 3 =

segueix-nos

Icons facebook i twitter

Facebook twitter