La Fundació per l’ESDi (FUNDIT) signa un conveni amb la Societat de Prevenció de Riscos Laborals Prevint

La Fundació per l’ESDi (FUNDIT) signa un conveni amb la Societat de Prevenció de Riscos Laborals Prevint

El dilluns 27 de juny la FUNDIT, representada pel Director General, Sr. Antoni Garrell, i PREVINT, representada pel Director general, Sr. Miquel Soler, van signat un conveni de col·laboració en el marc universitat-empresa. Ambdues institucions busquen, amb aquest gest, generar sinèrgies mútues i incrementar la seva col·laboració en nous projectes relacionats amb la formació i certificació de professionals vinculats amb els cicles formatius que l’Escola de Formació Professional Avançada (EFPA), de la FUNDIT, impulsa en l’entorn del disseny; i, per altra banda, establir aliances en la capacitació i certificació de personal de les dues empreses. En aquesta línia, per exemple, PREVINT col·laborarà amb la FUNDIT en promocionar, entre els seus clients, les ofertes formatives de la FUNDIT (ESDi o EFPA) i oferint a les seves empreses clients, les pràctiques d’estudiants de les diferents titulacions de l’ESDi i l’EFPA. Col·laborarà, també, proposant cursos, tallers i seminaris vinculats a la temàtica i que puguin encabir-se dins la oferta formativa de la FUNDIT, així com, col·laborarà en la borsa de treball de l’ESDi, entre d’altres qüestions. Per la seva banda, la FUNDIT, assessorarà i col·laborarà en el disseny de continguts i implantacions d’activitats formatives conjuntes; cedirà en condicions avantatjoses les seves instal·lacions i tallers en funció de les necessitats de PREVINT, facilitarà la certificació Microsoft, entre d’altres. La durada del conveni és de quatre anys acadèmics (2016-2020) i podrà renovar-se si ambdues parts ho acorden...