Període de matriculació

Període de matriculació

El període per realitzar les matrícules de l’Escola de Formació Professional Avançada obrirà dilluns dia 13 de juliol i finalitzarà el dimarts dia 28 de juliol. Cal que els futurs alumnes es dirigeixin a formalitzar la matrícula dins de l’horari d’atenció de secretaria acadèmica del centre, que serà el següent: Del 13 al 17 de juliol de 09:30h a 13:30h i tardes de dilluns i dimecres de 16:30h a 18:30h Del 20 al 28 de juliol de 09:30h a 13:30h La documentació requerida per a poder formalitzar la matrícula és la següent: – Fotocòpia compulsada del títol de Batxillerat o bé de la prova d’accés a Cicle Formatiu a Grau Superior. – Fotocòpia del DNI – Resguard del pagament de la reserva de plaça i resguard del pagament de la matrícula – 2 fotografies mida carnet – Fotocòpia de la targeta sanitària individual – El full de domiciliació bancària Els primers alumnes de l’EFPA, a un pas de començar el curs!...